សារពីប្រធានក្រុមព្រឹក្សាភិបាល
ដោយលើកកម្ពស់ខ្លួនយើងជាមួយនឹង បណ្តាញ និង បទពិសោធន៍ផ្នែកវិជ្ជាជីវៈយ៉ាងរឹងមាំ នៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ យើងប្តេជ្ញានាំមកជូនក្រុមហ៊ុន CP&A Trading International Co.,Ltd. នូវស្តង់ដារដែលអាចជួយបង្កើនអត្ថប្រយោជន៍​ទីផ្សារ និង សុខុមាលភាពសង្គមនៅប្រទេសកម្ពុជា។​ ជាមួយនិង កំណើននូវតម្រូវការ និងចំណូលរបស់ប្រជាជន​យើងកំពុង តែពង្រីកទៅដល់ឧស្សាហកម្ម អាហារ កំសាន្ត និង បដិសណ្ឋារកិច្ច។​
ព័ត៏មាន​ & ព្រឹត្តិការណ៏

25-April-2018
អបអរសាទរដល់អ្នកឈ្នះរង្វាន់ពីស្រាបៀរលីអូ នៅថ្ងៃទី ១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤។ នៅមាន Honda Dream 2014 iPad mini iPhone 5s បណ្តោងមាស លុយ និង រង្វាន់យ៉ាងច្រើនសន្ឋឹកសន្ឋាប់ទៀត កំពុងរងចាំអ្នក

25-April-2018
កម្មវិធីប្រគល់រង្វាន់ដល់កីឡាករដែលឈ្នះការប្រកួតប្រដាល់ក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរ