សារពីប្រធានក្រុមព្រឹក្សាភិបាល
ដោយលើកកម្ពស់ខ្លួនយើងជាមួយនឹង បណ្តាញ និង បទពិសោធន៍ផ្នែកវិជ្ជាជីវៈយ៉ាងរឹងមាំ នៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ យើងប្តេជ្ញានាំមកជូនក្រុមហ៊ុន CP&A Trading International Co.,Ltd. នូវស្តង់ដារដែលអាចជួយបង្កើនអត្ថប្រយោជន៍​ទីផ្សារ និង សុខុមាលភាពសង្គមនៅប្រទេសកម្ពុជា។​ ជាមួយនិង កំណើននូវតម្រូវការ និងចំណូលរបស់ប្រជាជន​យើងកំពុង តែពង្រីកទៅដល់ឧស្សាហកម្ម អាហារ កំសាន្ត និង បដិសណ្ឋារកិច្ច។​
ព័ត៏មាន​ & ព្រឹត្តិការណ៏

23-July-2020
 មានដើមកំណើតនៅប្រទេសកូរ៉េ ស្រាជីនរ៉ូសូជូមានមោទនភាពដែលទទួលបានតំណែងជាស្រាលំដាប់ថ្នាក់លេខ 1 សម្រាប់រសជាតិសុទ្ធនិងស្រទន់។

23-July-2020
ត្រៀមក្នុងការញញឹមកាន់តែច្រើនជាមួយខលហ្គេតហើយឬនៅ?​​ អ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់់ធំៗកាន់តែច្រើន។ ​ទិញឥឡូវនេះ​​!សុពលភាពក្នុងការប្ដូររង្វាន់ ត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ម៉ោង៦:០០ ល្ងាច តែប៉ុណ្ណោះ!

23-July-2020
  Jinro គឺត្រូវបានកាន់តំណែងលេខ 1 លើពិភពលោកដោយទស្សនាវត្តី The Millionaire’s Club ក្នុងឆ្នាំ 2020 នេះ។ ដោយមានការលក់បានជាង 960 លានដបក្នុងឆ្នាំមុន ដែលធ្វើអោយស្រា ជីនរ៉ូ សូជូត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាស្រាកូរ៉េដ៏ល្បីល្បាញបំផុតទូទាំងពិភពលោក។