ភេសជ្ជៈ​ សានវ៉ូ
 

រសជាតិ ក្រូចឆ្មា &ទៀបបារាំង
 


រសជាតិ ផ្លែគូលែន & ចាហ៊ួយ
 
ដែលធ្វើពីប្រភេទផ្សេងគ្នានៃផ្លែឈើស្រស់ និងធម្មជាតិជាមួយនឹងរូបមន្តកសិករ Hawaiian ។
Aloha គឺជាម៉ាកល្បីនៃភេសជ្ជៈ


រសជាតិ ទំ.បាយជូរ ក្រហម
 
ដែលធ្វើពីប្រភេទផ្សេងគ្នានៃផ្លែឈើស្រស់ និងធម្មជាតិជាមួយនឹងរូបមន្តកសិករ Hawaiian ។
Aloha គឺជាម៉ាកល្បីនៃភេសជ្ជៈ